Skip to content
Dit is mijn portfolio.

VVD-Statenlid: “Wél mogelijkheden voor bijdrage provincie aan Dorpensingel-Oost”

De hoge verkeersdruk in Lent geeft omwonenden en de gemeente al lange tijd kopzorgen. Voor 2004 werd er al een plan ontworpen voor de zogenaamde ‘Dorpensingel-Oost’. Deze weg zou de ovatonde op de N325 ten noorden van Lent moeten verbinden met de Zandsestraat die van Bemmel naar Lent loopt. Dit zou de verkeersdruk in Lent moeten verlichten. Tot op heden blijft het echter bij plannen.

Draagvlakalternatief
In de originele plannen zou de Dorpensingel-Oost in 2016 pas aangelegd gaan worden. In 2004 wordt het hele plan van de tafel geveegd, om twee jaar later heroverwogen te worden. De bewoners van het betreffende gebied mogen dan een eigen voorstel indienen. Dit voorstel wordt het ‘Draagvlakalternatief’ genoemd, dat wordt overwogen in vergelijking met het voorstel van het college van B&W zelf. Het Draagvlakalternatief, dat uitgaat van een verbinding tussen de ovatonde op ede N325 met de Zandsestraat ten zuiden van Bemmel, kan op de meeste steun in de gemeenteraad rekenen. Coalitiepartij GroenLinks ziet echter niets in dit plan voor de aanleg van de Dorpensingel-Oost en dreigt uit de coalitie te stappen als het voorstel aangenomen wordt. PvdA en SP komen daarom kort voor de raadsvergadering van 9 mei 2007 met een nieuw compromisvoorstel. De raad stemt uiteindelijk in met dit voorstel maakt de volgende besluiten:

– De Prins Mauritssingel (A325) wordt tussen de Ovatonde en het zuidelijke splitsingspunt verbreed naar een 2×3 strooksweg.
– Vanaf de Ovatonde wordt een westelijke parallelroute (van 2×1 rijstrook) aangelegd die zo optimaal mogelijk wordt ingepast.
– Er komt een een zuidelijke T-splitsing die het verkeer verdeeld naar de twee bruggen leidt. Als er genoeg geld beschikbaar is dan wordt een zuidelijke rotonde onder het spoor aangelegd.

Teleurstelling
Toch wordt de Dorpensingel-Oost vooralsnog niet aangelegd. Het afwijkende voorstel zorgt voor teleurstelling bij de bewoners in Lent, die niet snappen waarom PvdA en SP hun steun voor het Draagvlakalternatief intrekken. Later dat jaar spreken de Gedeputeerde Staten hun steun uit voor het Draagvlakalternatief.

Nieuwe poging
Begin 2010 doen PvdA en CDA een nieuwe poging om een meerderheid te krijgen in de Nijmeegse gemeenteraad voor de Dorpensingel-Oost, onder druk van de gemeente Lingewaard, die het plan graag uitgevoerd wil zien. De goede hoop lijkt begin november van dat zelfde jaar vervlogen, omdat men de financiering niet rond krijgt. De gemeentes komen samen ruim 2 miljoen euro tekort. Toch laat wethouder van verkeer Henk Beerten een paar dagen later weten dat de aanleg van de Dorpensingel-Oost wat hem betreft doorgaat.

Toezeggingen
Op 6 juli 2011 besluit de gemeenteraad van Nijmegen dat de aanleg doorgaat. Verwant met de aanleg is het zetten van een ‘harde knip’ in de Vossenpelssestraat in Bemmel om sluipverkeer te voorkomen. In oktober 2014 roert de Bemmelse lokale partij B06-L2000 zich hierover. Men vraagt zich af na uitspraken van lokale wethouder Kees Telder dat er met Nijmegen niet meer over deze ‘harde knip’ wordt overlegd, of er al onomkeerbare toezeggingen gedaan zijn. De partij zit een dergelijke ‘harde knip’ niet zitten.

Bestuursconvenant
In de kadernota voor 2014 van de gemeente Lingewaard staat dat de aanleg van de Dorpensingel-Oost voor 2016 is gepland. Er is bij de provincie Gelderland aangeklopt voor het ontbrekende bedrag, maar de provincie kan dit niet voor 2016 betalen. In november 2014 tekenen de gemeente Nijmegen en de gemeente Lingewaard een bestuursconvenant. Er komt een gezamenlijke project­organisatie waarin gestreefd wordt naar om in 2016 met de aanleg te beginnen. In december gaat de ‘harde knip’ in de Vossenepelssestraat van tafel in ruil voor een nader te uit te werken, gedeeltelijke beperking van verkeer.

Detailhandel
Hoewel in 2014 de zittende Nijmeegse partijen ‘nee’ zeggen tegen de komst van detailhandel naar Vlek14 langs de Dorpensingel-Oost, in de buurt van het dorp Ressen, lijkt deze komst begin 2015 zeker, ondanks de bezwaren van de VVD. Omdat de gemeente Lingewaard van mening is dat detailhandel de doodsteek is voor lokale ondernemers, lopen de gemoederen op: als de komst van bouwmarkt Hornbach doorgaat, trekt de gemeente Lingewaard de stekker uit het plan voor de Dorpensingel-Oost. Ook de provincie deelt deze bezwaren, maar de gemeente Nijmegen gaat door met haar plannen.

Alternatief
In november 2015 is er nog steeds een tekort van 2,3 miljoen euro voor de aanleg van de Dorpensingel-Oost. Vereniging Dorpsbelangen Ressen, dat het plan niet ziet zitten omdat het dorp daarmee zogezegd ‘omringd door asfalt’ zou worden, stelt een alternatief voor dat door de gemeente Nijmegen serieus overwogen wordt: het ontsluiten van de Ressensestraat op de Prins Mauritssingel. In december wordt een nieuw transferium geopend bij de ovatonde in Lent. De gemeente Nijmegen werkt door aan een nieuwe bestemmingsplan om bij dit transferium een bouwmarkt, een fastfoodrestaurant en een tankstation toe te staan.

De dupe
In februari 2016 bestookt de gemeente Lingewaard de provincie Gelderland met brieven over Ressen. De raadsleden hopen de Provinciale Staten er zo van te overtuigen dat de kleinste Lingewaardse kern niet nog meer de dupe mag worden van alle infrastructurele ontwikkelingen die in de Betuwe spelen. Het dorp worstelt ook met de aanleg van een windmolenpark.

Daadkracht
Lent heeft er inmiddels genoeg van en eist begin maart van de Nijmeegse wethouder van verkeer Harriët Tiemens dat de Dorpensingel-Oost onmiddellijk wordt aangelegd. Later die maand roepen Lentse organisaties de wethouders en raadsleden op daadkracht te tonen en zich te houden aan het besluit van 6 juli 2011 om de Dorpensingel-Oost aan te leggen. Op 2 juni lanceert D66 een petitie voor de aanleg. Vijf dagen later stelt VVD-Statenlid Frederik Peters dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor een bijdrage van de provincie, maar dan moeten de gemeenten Nijmegen en Lingewaard samen met één verhaal komen.

Wat er na zo’n 14 jaar getrouwtrek nog wel over is van het originele plan, is dat er tot 2016 niet aan de aanleg is begonnen.