Skip to content
Dit is mijn portfolio.

Aantal kankergevallen Nijmegen bovengemiddeld

Het aantal dodelijke kankergevallen gemeten door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de periode 2011-2014 is bovengemiddeld in Nijmegen. Er werden 7% meer gevallen gemeten dan het landelijke gemiddelde. Het aantal gevallen van overlijden door hart- en vaatziekten ligt wel ongeveer op het landelijk gemiddelde.

De verschillen met omliggende gemeentes zijn in sommige gevallen groot, in de positieve én negatieve zin.  Waar het dodelijke kankergevallen betreft scoort Grave met 11% boven het landelijke gemiddelde slechter, terwijl de score in de gemeentes Berg en Dal en Overbetuwe nagenoeg gelijk is.  Heumen en Mook /Middelaar hebben een aanzienlijk gunstigere getallen met respectievelijk 19% en 15% onder het gemiddelde.

Hoewel de cijfers van overlijdens door hart- en vaatziekten met 1% boven het landelijk gemiddelde minder ongunstig zijn, zijn er in de regio drie gemeentes die aanzienlijk minder van deze gevallen kennen. Vooral Mook/Middelaar blijkt een ‘gezonde’ gemeente zijn: 35% onder het gemiddelde voor deze doodsoorzaak. Ook in Heumen en Cuijk kent men gemiddeld aanzienlijk minder sterfgevallen door hart- en vaakziekten. In Berg en Dal, daarentegen, ligt het aantal aanzienlijk hoger met 21% boven het landelijk gemiddelde.

Over het algemeen genomen zijn de gemeentes Heumen en Mook/Middelaar de ‘gezondste‘ in de regio. Berg en Dal scoort het slechtst. Wijchen en Beuningen zitten dicht op het landelijk gemiddelde.