Alles in één afspraak

Alle oogheelkundige onderzoeken behandelingen en op één plek. Die wens werd realiteit in april 2013 toen de oogkliniek van CWZ werd geopend. Met een polikliniek, onderzoekskamers, eigen operatiekamers en orthoptie bij elkaar. De lat wordt hoog gelegd. De oogkliniek wil zich onderscheiden. Dat lijkt prima te lukken, niet in het minst door de toegewijde inzet van het personeel. Vraag het een willekeurige medewerker daar, en het woord dedicated komt voor in het antwoord. Een mooi voorbeeld is de zorg bij maculaproblemen.

Gele vlek aangetast
Een veel voorkomend maculaprobleem is maculadegeneratie. Daarbij verdwijnt het zicht vanuit het centrum van het gezichtsveld door aantasting van de ‘gele vlek’, de macula. Het bestaat in een ‘droge vorm’, waarbij er slijtage aan het netvlies ontstaat. Daar bestaat helaas geen behandeling voor. Voor mensen met de ‘natte vorm’ kan de oogarts wél iets doen. In hun geval komt er vocht achter de macula door lekkage uit zwakke bloedvaten. Dit overkomt ook mensen die kampen met een macula oedeem.
Oogartsen Chris M. en Suze V. zijn, samen met hun collega Jacqueline M., gespecialiseerd in deze aandoeningen. ‘Maculadegeneratie is een stijgend probleem,’ vertelt Chris. ‘Erfelijkheid speelt daar een rol in, en ook de toename van het aantal ouderen. Boven de 80 kampt maar liefst 30% met maculaproblemen. Dat zijn kwetsbare mensen die chronische zorg nodig hebben.’

Maculastraat
Maculapatiënten kunnen 2 middagen in de week terecht bij de ‘maculastraat’. Verpleegkundige Anke B. hielp deze opzetten. ‘Het is heel efficiënt geregeld’, vertelt ze. ‘Dit is een zorgtraject waarbij alle handelingen – van onderzoek tot ingreep – in één keer worden afgehandeld. Mensen zijn wel eens aangedaan als ze horen dat  ze een aandoening hebben waarmee ze regelmatig terug moeten naar de oogkliniek. Het helpt hen de situatie te accepteren als wij zorgen dat het ongemak hier zo klein mogelijk is. Eén afspraak voor alles is prettig voor de vaak oudere maculapatiënt. Voor jongere mensen is het fijn dat hun macula-aandoening zo min mogelijk in conflict komt met hun werk.’ Zelf geeft Anke patiënten voorlichting in de maculastraat. ‘Zodat ze precies weten wat hen te wachten staat en ze verstandig en veilig omgaan met hun ogen.’

Injectie
‘Het hele traject duurt maximaal 2 uur als de patiënt al eerder is geweest,’ merkt Suze op. ‘Mensen die voor de eerste keer komen, moeten binnen 1 week terecht kunnen. Als het de ‘natte vorm’ is, krijgen zij meteen na de onderzoeken een injectie in het oog. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter de prognose. Maar het is realistischer om te verwachten dat de oogheelkundige situatie stabiliseert en de klachten niet erger worden.’ Chris vervolgt: ‘Daarna volgt chronische zorg. De injectie, die mensen meestal niet als pijnlijk ervaren, moet herhaald worden. Meestal om de 4 tot 6 weken. We bespreken één keer per kwartaal het resultaat van de behandelingen met de patiënt. Alle andere keren komt de patiënt dus alleen voor de injectie. Dat is een kwestie van minuten.’

600 patiënten
De oogkliniek helpt per jaar zo’n 600 mensen met maculaproblemen. Iedere week krijgen rond de 80 van hen een injectie op de eigen OK van de oogkliniek.

(Visited 2 times, 1 visits today)