Meer melden

Als er iets misgaat of bijna misgaat rondom een patiënt, is het belangrijk dat dat wordt gemeld en onderzocht. Dit heet een ‘melding incident patiënt’, ofwel MIP. Decentrale MIP-commissies nemen de melding in behandeling. Zij kunnen daarbij terugvallen op de centrale MIP-commissie van het ziekenhuis. Eline B. is sinds kort ambtelijk secretaris van die centrale commissie en neemt daarmee de taken van haar collega Ilona J. over.

Het aantal MIP-meldingen stijgt. Ilona: ‘Dat zou kunnen klinken als een slechte zaak, maar dat is het niet. Het betekent dat steeds meer medewerkers het belang inzien van het melden en vertrouwen hebben in een goede afhandeling. Door fouten aandacht te geven wordt de patiëntenzorg alleen maar beter.’ Eline: ‘Hoe vaak en wat er gemeld wordt, is nu nog erg afhankelijk van de afdelingscultuur. Dat terwijl het bij MIP niet gaat over WIE er schuld heeft, maar om WAT er is gebeurd. Fouten worden niet expres gemaakt. De focus ligt op verbeteren.’

Eline: ‘We werken in CWZ met de applicatie Iprova. Zorgverleners melden incidenten via een interactief formulier. Die melding leidt tot acties en vervolgstappen, die allemaal worden geregistreerd. Zo kan men de activiteiten rond een melding in kaart brengen en terugkoppelen aan de melder.’

(Visited 4 times, 1 visits today)