Veiligere zorg

Ilona J. is adviseur kwaliteit, veiligheid en verantwoording (KVV)

‘Als ziekenhuis willen we de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dat sluit mooi aan bij het doel van accreditatie. NIAZ toetst de meeste ziekenhuizen in Nederland elke vier jaar. Ook in CWZ kijkt NIAZ of we zichtbaar betere zorg leveren. Daarmee voldoen we aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de voorwaarden van de zorgverzekeraars. Dat NIAZ-diploma is mooi meegenomen, maar het gaat om de kwaliteit van zorg voor alle patiënten.’

Verbeteren
‘Om te weten of we voldoen aan de normen voor de NIAZ-accreditatie, vulden meer dan 600 medewerkers een zelfevaluatie in. Zo werd duidelijk wat er beter kon. 2015 was het jaar van ‘hoe staan we er voor?’ Dit jaar gaan we echt verbeteren. We vragen met posters aandacht voor de vereiste instellingsrichtlijnen. Want op al deze richtlijnen moeten we 100% scoren als NIAZ naar CWZ komt om ons te beoordelen.’

Scherp op risico’s
‘Zo gaan we aan het werk met patiëntidentificatie en valpreventie. Wat kan elke afdeling zelf doen? Welke risico’s zijn er en hoe kun je die verkleinen? Er scherper op worden en bijsturen. Een voorbeeld: bij iedere dienst die we een patiënt verlenen, moeten we zeker weten wie we voor ons hebben. Dat betekent telkens naam en geboortedatum controleren. Maar wat is een dienst? En wanneer moet ik dat dan vragen? KVV ondersteunt dit proces en bewaakt de voortgang. We helpen met het vertalen van richtlijnen naar de praktijk. We brainstormen met afdelingen over hoe medewerkers bewust te maken van de verbeterpunten. En we voeren controles uit om aan te tonen wat er goed gaat en wat nog niet.’

(Visited 3 times, 1 visits today)